BAVIMO SE

Vila na Topčideru, Beograd
Konceptualno urbanističko rešenje „Zepter Shipyard Immo Beograd“, Beograd, Srbija
Vila Agalarov Estate, Moskva

ARHITEKTURA

Izrada arhitektonsko-građevinskih projekata predstavlja najveći i najznačajniji deo naših aktivnosti, najčešće iz jedne od sledeće tri kategorije: projektovanje novoplaniranih, rekonstrukcija starih ili dogradnja postojećih objekata. U našem delokrugu su izrade svih faza projektne dokumentacije, od konceptualnih i idejnih rešenja, do projekata za izvođenje. U saradnji sa našim partnerskim firmama ostalih struka u mogućnosti smo da sastavimo kompletnu tehničku dokumentaciju za dobijanje građevinskih dozvola i za izvođenje.

Prema uslovima za projektovanje, projektnom zadatku ili zahtevu investitora projektujemo objekte u klasičnom, savremenom ili u eklektičkom maniru (kombinujući razne stilove).

ENTERIJER

Projekti enterijera predstavljaju značajan deo polja našeg rada. Najčešće se bavimo rešenjima enterijera sopstvenih arhitektonskih projekata, kao nastavak saradnje sa istim investitorom, ali i enterijera prethodno urađenih arhitektonsko-građevinskih projekata ili već izvedenih objekata drugih autora.

URBANIZAM

Naša konceptualna i idejna urbanistička i urbanističko-arhitektonska rešenja predstavljaju segment širih urbanističkih studija i planova, često u saradnji sa partnerskom firmama koje se bave urbanističkim planiranjem.