IDEJNO URBANISTIČKO REŠENJE, KRASNODAR, RUSKA FEDERACIJA

OPIS PROJEKTA
Urbanističko rešenje je plod autorske saradnje sa arhitektonskim timom firme Artekon iz Beograda 2008-me godine.

Lokacija se nalazi na periferiji Krasnodara između dve prometne saobraćajnice.

Koncept je zasnovan na raznovrsnosti sadržaja, strukture, tipa objekata i spratnosti.

Centralna zona je namenjena mirnom porodičnom stanovanju sa parkovima, veštačkim jezerima i prostorima za odmor i rekreaciju.

Objekti uz sabirne i glavne ulice su veće spratnosti i mešovite namene.