PLENARNA SALA SAVETA RUSKE FEDERACIJE, MOSKVA, RUSIJA

OPIS PROJEKTA
Projekat rekonstrukcije i enterijera plenarne sale rađeni su u saradnji sa projektantskim biroom Artekon iz Beograda 2013-te godine.