VILA, ANAPA, RUSKA FEDERACIJA

OPIS PROJEKTA
Autorsko rešenje ove raskošne rezidencije je realizovan 2008-me godine u saradnji sa projektantskim biroom Artekon iz Beograda. Situirana je pored grada Anape sa pogledom na Crno more.

Projekat enterijera je klasičnom duhu arhitekture objekta, obogaćenom specifičnim detaljima arhitekture nastale u primorskom pojasu.