VILA, ANAPA, RUSKA FEDERACIJA

OPIS PROJEKTA
Autorsko rešenje ove raskošne rezidencije je realizovan 2008-me godine u saradnji sa projektantskim biroom Artekon iz Beograda.

Situirana je pored grada Anape sa pogledom na Crno more.