VILA U BULEVARU KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA, BEOGRAD, SRBIJA

OPIS PROJEKTA
Projekat objekta je rezultat saradnje sa kompanijom Koling iz Beograda.

Objekat je izgrađen 2007-me godine.

Prema projektnom zadatku investitora objekat je projektovan u neoklasičnom stilu sa elementima akademizma i eklekticizma na fasadi.