REHABILITACIONI CENTAR „MASLOVO“, MASLOVO, RUSIJA

OPIS PROJEKTA
Rešenje kompleksa nastalo je u kooperaciji sa biroom Artekon iz Beograda 2012-te godine.

U okviru kompleksa nalaze se vile za smeštaj gostiju, zatvoreni bazen sa spa zonom, blok sa zdravstvenim procedurama i lekarskim kabinetima, zatvorena teniska sala i klub sa restoranima i prostorima za odmor.

Lokacija kompleksa je u Podmoskovlju, na periferiji Moskve.