RUSKI DUHOVNI CENTAR, PARIZ, FRANCUSKA

OPIS PROJEKTA
Konkursno rešenje centra je realizovano je uz autorsku saradnju sa arhitektonskim timom firme Artekon iz Beograda 2015-te godine.